OM FOGTEMA

Sedan 2009 har Fogtemas logotyp gått att skymta runt Stockholm med omnejd. Våra bilar har synts resa mot nyproduktioner, takrenoveringar, grundarbeten och innergårdar. Vi är idag flera anställda och använder erfarna underentreprenörer för bästa möjliga resultat.

Professionell Entreprenör för Tak & Tätskikt

Fogtema & Tätskikt i Mälardalen bildades 2009. Sedan starten har fokuset varit att arbeta professionellt sätt och med respekt för det hantverk branschen utför. Oavsett om det är nya utmaningar eller rutinarbete är det viktigt att utföra uppgifterna med precision och noggrannhet. Idag är vi stolta över att det arbete som utförts och vår prioritet av en gedigen och bra kundkontakt resulterat i diplom och certifikat som visar på att det vi gör är rätt väg. 

Ledningen

Lenn Lindell
lenn@fogtema.se
Cathrine Lindellc
athrine@fogtema.se
Tomaz Stange Sjutti
tomaz@fogtema.se

Lenn Lindell

lenn@fogtema.se

Cathrine Lindell

cathrine@fogtema.se

Tomaz Stange Sjutti

tomaz@fogtema.se

Truppen

Alex Lindell
alex@fogtema.se
Christina Stange Sjutti
christina@fogtema.se
Rickard Winberg
rickard@fogtema.se
Andreas
andreas@fogtema.se
Cristoffer Andersson Lager
cristoffer@fogtema.se
Håkan Engström
hakan@fogtema.se

Christina Stange Sjutti

christina@fogtema.se

 

Rickard Winberg

rickard@fogtema.se

 

Alex Lindell

alex@fogtema.se


Cristoffer Andersson Lager

cristoffer@fogtema.se


Andreas

andreas@fogtema.se

Farsta Tak

Takisol